ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนจ่ายค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน
วันพุธที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนารีนุกูล มอบหมายให้ครูประจำชั้นจ่ายค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนคนละ 660 บาท
>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<<
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,14:54   อ่าน 302 ครั้ง