ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนารีนุกูล ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากโครงการแข่ง
             โรงเรียนนารีนุกูล ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากโครงการแข่งขันตอบปัญหา รายการเยาวชนอยากรู้ ประจำปี 2560 เนื่องจากได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  รอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 ห้องแสดง NBT อุบลราชธานี  พิธีรับรางวัลถ้วยพระราชทาน  จัดโดยยุวพุทธิกสมาคม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะโรงเรียนนารีนุกูลผู้เข้าร่วมพิธีรับรางวัลนำโดยนายธรรมนูญ  ใจเกื้อ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล  โดยมีผู้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีจากหลายฝ่ายของโรงเรียน  กล่าวคือ นางปารดา  ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ  นางนิธิวดี  วรเดช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้ง 3 กลุ่ม นางหนูเพียร  ปรุโปร่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,20:51   อ่าน 2166 ครั้ง