ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Symposium ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Symposium ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนนารีนุกูลได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Symposium ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมาคา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการ สพฐ. และอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้

<<<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>>

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2560,23:20   อ่าน 1709 ครั้ง