ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
The Training of Learning Skills Competitive Thailand 4.0/2017

The Training of Learning Skills Competitive Thailand 4.0/2017

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.โรงเรียนนารีนุกูลได้จัดงาน The Training of Learning Skills Competitive Thailand 4.0/2017 Occupation & Technology ,Science Mathematics and Social Studies โดยกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ โดยมีพิธีลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อให้การสนับสนุนให้ความรู้กับครูและนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูลต่อไป

<<<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>>>

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,12:12   อ่าน 386 ครั้ง