ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง

              โรงเรียนนารีนุกูล ร่วมกับ องค์กร NPO International SEVA Association (กลุ่มโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง)  จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง  ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล  โรงเรียนนารีนุกูล  โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ ในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ทางด้านการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา  และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่น  รวมทั้งได้เรียนรู้การทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเข้าค่ายครั้งนี้  เป็นการจัดกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดใกล้เคียง  สถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

<<<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>>

โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2560,10:52   อ่าน 631 ครั้ง