ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการตลาดนัดการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560

โครงการตลาดนัดการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.งานแนะแนวการศึกษา และกลุ่มบริหารวิชาการได้จัดทำโครงการตลาดนัดการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน ได้รับข้อมูลข่าวการเรียนต่อในคณะ สาขาต่างๆในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอย่างหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีสถาบันเข้าร่วม 18 สถาบัน ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

4.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

5.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

7.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

8.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

9.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

10.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

11.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

12.มหาวิทยาลัยปทุมธานี

13.มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

14.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

15.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

16.วิทยาลัยนานาชาติเซต์เทเรซา

17.วิทยาลัยนครราชสีมา

18.สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

และในการจัดโครงการครั้งนี้ มีโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 โรงเรียน คือ

1.โรงเรียนอุบลวิทยากร

2.โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์

<<<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>> 
 Facebook : วีระวัฒน์  ผกานนท์

โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,13:22   อ่าน 577 ครั้ง