ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
MOU การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยี (iPad & iMac)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนารีนุกูล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยี (iPad & iMac) ระหว่าง  โรงเรียนนารีนุกูล กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,13:24   อ่าน 471 ครั้ง