ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนารีนุกูล รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด
โรงเรียนนารีนุกูล รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด
วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น.โรงเรียนนารีนุกูล รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด เพื่อสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  <<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,12:41   อ่าน 361 ครั้ง