ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันอาสาฬหบูชา ประจำปี2560
โรงเรียนโรงเรียนนารีนุกูล
        กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนได้ทำบุญตักบาตร รักษาศีลฟังธรรมเทศนา สวดมนต์และเวียนเทียนที่วัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไปร่วมกิจกรรมที่ วัดทุ่งศรีเมือง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ไปร่วมกิจกรรมที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร <<<< รวมภาพกิจกรรม >>>>
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2560,09:31   อ่าน 415 ครั้ง