ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ วคทส. ม.4

โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2
ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

 

รูปภาพเพิ่มเติม ==> https://goo.gl/pbqUyH

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2560,13:15   อ่าน 446 ครั้ง