ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1345819
Page Views 3004838
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ไปประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช2560

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560 "วันวิสาขบูชา" ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

      ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ไปประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนได้ท าบุญตักบาตร รักษาศีลฟังธรรมเทศนา สวดมนต์และเวียนเทียนที่วัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30-10.30 น. โดย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปร่วมกิจกรรมที่วัดเลียบ ภาพกิจกรรม...!!  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมกิจกรรมที่วัดมณีวนาราม ภาพกิจกรรม...!!

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2560,10:28   อ่าน 198 ครั้ง

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com