ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1345816
Page Views 3004835
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
ภาพกิจกรรม
การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2560

              งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแจ้งกฎ ระเบียบ  แนวปฏิบัติของสถานศึกษา  ตลอดจนการปรับตัวทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  ของนักเรียนให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ดำรงตนอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างมีความสุข  โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล  โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

รวมภาพ : กิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คลิก!!

รวมภาพ : กิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คลิก!!

โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2560,18:47   อ่าน 502 ครั้ง

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com