ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 24/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1347535
Page Views 3008139
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
ภาพกิจกรรม
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร "การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน"

โรงเรียนนารีนุกูล  โดยกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู  ได้จัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรโรงเรียนนารีนุกูล  ประจำปีการศึกษา 2559  หลักสูตร "การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน"  สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรโรงเรียนนารีนุกูลตระหนักและเข้าใจบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล  และนำศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสัมมนาดงฟ้าห่วน  สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพเพิ่มเติม ==> https://goo.gl/FeQGxQ

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2560,20:29   อ่าน 437 ครั้ง

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com