ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนารีนุกูล รับการประเมินขอเปิดห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนนารีนุกูล รับการประเมินขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
1. ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Exellent and Sciene Programe(EMSP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียนๆละ 36 คน รวม 72 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียนๆละ 36 คน รวม 72 คน
2. ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (Exellent Computer Programe)ECP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน
3. ห้องเรียนพิเศษ Chevron Enjoy Science ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน
รูปภาพเพิ่มเติม https://goo.gl/YVoqmF

โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2560,16:29   อ่าน 925 ครั้ง