ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศก์ ติดตาม โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนนารีนุกูล ยินดีต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมี ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ และคณะ เข้านิเทศก์ ติดตาม โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนนารีนุกูล โดยมี นายประหยัด หลักรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เข้าต้อนรับคณะผู้แทนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,16:38   อ่าน 2701 ครั้ง