ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นำเสนอกิจกรรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกล “ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ” ปี ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดกิจกรรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุม

ราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๑ โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
โรงเรียนนารีนุกูล เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบ Two Way ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทาง ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนปลายทาง ซึ่งมีทั้งหมดสามโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปทุมพิทยาคม โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา และโรงเรียนหนองขอนวิทยา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ Two Way ช่วยลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูในบางรายวิชา โดยโรงเรียนปลายทางสามารถจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทางที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เลย โรงเรียนนารีนุกูลได้จัดการเรียนการสอนแบบ Two Way มีทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน 
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2559,16:23   อ่าน 3161 ครั้ง