ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรม Student Ambassador ICT นารีนุกูล
ด้วยกลุ่มงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป กำหนดจัดอบรมนักเรียน ในโครงการอบรม Student Ambassador ICT นารีนุกูล เพื่อให้การดูแลตรวจซ่อมและแก้ไขปัญหาการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนนำสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนารีนุกูล
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2559,09:59   อ่าน 5853 ครั้ง