ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สามารถช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ทางหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน