ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง OBEC AWARD ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2560,14:34  อ่าน 339 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายชัชวาล ใจโชติ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,14:39  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรดีเด่น ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2559,14:10  อ่าน 349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards)
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2559,13:47  อ่าน 495 ครั้ง
รายละเอียด..