ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเขตพื้นที่ สพท.อบ.1 ปี2548
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:02  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนวิทยาศาตร์ดีเด่น ครูต้นแบบ ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ปี2545
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:01  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,11:16  อ่าน 598 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสรินยา ศรีธัญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,09:55  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2560,16:17  อ่าน 313 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการดีเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2560,16:11  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2560,14:35  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง OBEC AWARD ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2560,14:34  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายชัชวาล ใจโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,14:39  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรดีเด่น ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2559,14:10  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..