ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของคุรุสภา ปี2557
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:08  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา ปี2554
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:06  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ ระดับเหรียญทอง สพท.อบ.1 ปี 2550
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:04  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเขตพื้นที่ สพท.อบ.1 ปี2548
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:02  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนวิทยาศาตร์ดีเด่น ครูต้นแบบ ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ปี2545
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:01  อ่าน 266 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,11:16  อ่าน 1353 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสรินยา ศรีธัญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,09:55  อ่าน 267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2560,16:17  อ่าน 537 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการดีเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2560,16:11  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2560,14:35  อ่าน 307 ครั้ง
รายละเอียด..