ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเขตพื้นที่ สาขา สังคมศึกษา สพท.อบ.1 ปี2548
ชื่ออาจารย์ : นางพิรุณ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,20:59  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ปฏิบัติการสอน ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น รับจากผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ ปี2552
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,20:24  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ ปี2555
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:21  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญทอง ระดับภาค ปี2554
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:19  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล พ่อตัวอย่างแห่งชาติ เมื่อ 5 ธันวาคม 2559
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:11  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของคุรุสภา ปี2557
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:08  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา ปี2554
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:06  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ ระดับเหรียญทอง สพท.อบ.1 ปี 2550
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:04  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเขตพื้นที่ สพท.อบ.1 ปี2548
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:02  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนวิทยาศาตร์ดีเด่น ครูต้นแบบ ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ปี2545
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:01  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..