ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด ไชยวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายวิชาการ
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0868719868
อีเมล์ : boonkird@narinukun.ac.th
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,11:06  อ่าน 178 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,11:06   อ่าน 178 ครั้ง