ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม ถือสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0807956874
อีเมล์ : ksp@hotmail.com
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,10:07  อ่าน 298 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กลุ่มวิชาศิลปะ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 6
รายละเอียดผลงาน

เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กลุ่มวิชาศิลปะ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 6

โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,10:07   อ่าน 298 ครั้ง