ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางศศิธร คำมูล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,14:58  อ่าน 171 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ
รายละเอียดผลงาน
ได้รับรางวัลระดับเหีียญทอง ระดับชั้น ม.-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่66 ประจำปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,14:58   อ่าน 171 ครั้ง