ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : แก่นจันทน์ แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0892830700
อีเมล์ : hs3_gzl@hotmail.com
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2560,23:32  อ่าน 328 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิทยากรนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการนิเทศภายในและการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามโครงการยกระดับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ "ผู้บริหารยุคใหม่ไทยเข้มแข็ง" ปีการศึกษา 2553 ของ_สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2560,23:32   อ่าน 328 ครั้ง