ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : แก่นจันทน์ แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0892830700
อีเมล์ : hs3_gzl@hotmail.com
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2560,23:11  อ่าน 306 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้นำและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ปี2550 ตามมาตรฐานวิชาชีพของการพัฒนาวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ปรากฏผลเชิงประจักรยิ่ง จาก_เลขาธิการคุรุสภา
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2560,23:11   อ่าน 306 ครั้ง