ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน/หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูป
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9493550
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2564,15:03  อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปี พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้แทนครู ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนารีนุกูล ได้รับโล่ ยกย่องจาก สพฐ. ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2564,15:03   อ่าน 28 ครั้ง