ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเปี่ยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : การศึกษาผู้ใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 0819762080
อีเมล์ : Piamsak@narinukun.ac.th
ที่อยู่ :
3 ซ.สุริยาตร ต. ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 กศ.ด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529 โรงเรียนนารีนุกูล (ปัจจุบัน) ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล