ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุวพร สุภสร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0868658020
อีเมล์ : Supasorn.suwaporn@gmail.com
ที่อยู่ :
38/4 ซอย 15 ถนนสุขาอุปถัมภ์ อำเภอเมืองอุบลฯ จ.อุบลฯ
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/คณิตศาสตร์
2525 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2521-2561 โรงเรียนนารีนุกู ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล