ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานราชการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจิรารุวัฒน์ ปัตพรรณา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0973398887
อีเมล์ : koe-2536@hotmail.com
ที่อยู่ :
39 หมู่6 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560 โรงเรียนนารีนุกูล พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล