ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศการรับนักเรียนห้องปกติ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน ลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 734) 15 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามห้องเรียน (อ่าน 1634) 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามห้องเรียน (อ่าน 2119) 12 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 4991) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 7181) 09 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (ความสามารถพิเศษ) (อ่าน 1074) 05 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (ความสามารถพิเศษ) (อ่าน 802) 04 มิ.ย. 63
แผนผังโรงเรียนนารีนุกูล ในการจัดสอบนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 842) 28 พ.ค. 63
แผนผังภายในห้องสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 545) 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ชั้น ม.4 ความสามารถพิเศษ (อ่าน 655) 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ชั้น ม.4 ปกติ (อ่าน 1778) 28 พ.ค. 63
ตารางสอบและระเบียบการเข้าห้องสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 1386) 28 พ.ค. 63
แผนผังที่นั่งสอบ ชั้น ม.1 (อ่าน 527) 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ชั้น ม.1 ปกติ (อ่าน 2244) 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ (อ่าน 505) 28 พ.ค. 63
แผนผังที่นั่งสอบ ชั้น ม.4 (อ่าน 437) 28 พ.ค. 63