ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1313587
Page Views 2934451
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียน-ห้องเรียนพิเศษ

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียน-ห้องเรียนพิเศษ

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียน-ห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  รายละเอียด...

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียน-ห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  รายละเอียด...

รายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชั้น ม.1/1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ECP คลิก...!!
ชั้น ม.1/2 ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ EMSP คลิก..!!
ชั้น ม.1/3 ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ EMSP
 คลิก..!!
ชั้น ม.1/4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.) 
คลิก..!!
ชั้น ม.1/5 ห้องเรียนสนุกวิทย์ ESP
 คลิก..!!

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้น ม.4/1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ECP คลิก...!!
ชั้น ม.4/2 ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ EMSP คลิก...!!
ชั้น ม.4/3 ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ EMSP
 คลิก...!!
ชั้น ม.4/4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.)
 คลิก...!!

โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 2504 ครั้ง

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com