ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 24/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1347582
Page Views 3008186
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
          ด้วยโรงเรียนนารีนุกูล  จะดำเนินการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนั้งจึงขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นแจ้งนักเรียนและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ดังนี้
1.ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
      นักเรียน  ม.ต้น    จำนวน 210 บาท
                  ม.ปลาย จำนวน 230 บาท
2.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน (เลือกอย่างใดอย่างนึ่ง) พร้อมรับรอง "สำเนาถูกต้อง"

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2559,10:48   อ่าน 978 ครั้ง

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com