ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
          ด้วยโรงเรียนนารีนุกูล  จะดำเนินการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนั้งจึงขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นแจ้งนักเรียนและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ดังนี้
1.ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
      นักเรียน  ม.ต้น    จำนวน 210 บาท
                  ม.ปลาย จำนวน 230 บาท
2.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน (เลือกอย่างใดอย่างนึ่ง) พร้อมรับรอง "สำเนาถูกต้อง"

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2559,10:48   อ่าน 1701 ครั้ง