ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ Science Test ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล
เรื่อง  การแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ Science Test
(Science test  2016)
………………………………..
            ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  29  ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ Science test ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนรู้จักสืบค้น  คิดวิเคราะห์พัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่อง จากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งจะทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น     ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  โดยดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2559  กำหนดระเบียบการสอบแข่งขันดังนี้
01.ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล  รายละเอียด...
02.ใบสมัคร  รายละเอียด...

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2559,14:41   อ่าน 1273 ครั้ง