ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนในกิจกรรมชุมนุมวิชาการ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น.)

ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

หมายเหตุ   นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในกิจกรรมชุมนุม ให้ติด่อที่ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้องวิชาการ

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 178 ครั้ง