ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
:: ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ::
ประกาศการรับนักเรียนห้องปกติ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน ลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 15 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามห้องเรียน 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามห้องเรียน 12 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ 10 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ 09 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (ความสามารถพิเศษ) 05 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (ความสามารถพิเศษ) 04 มิ.ย. 63
แผนผังโรงเรียนนารีนุกูล ในการจัดสอบนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 28 พ.ค. 63
แผนผังภายในห้องสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ชั้น ม.4 ความสามารถพิเศษ 28 พ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนารีนุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 30 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 1/2563 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 1/2563 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2563 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 1/2563 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563 29 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กลุ่มชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนและลงทะเบียนเรียนซ้ำ 23 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 16 มิ.ย. 63
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน